Deelnemersvoorwaarden

Algemeen

Het is de zwemmers alleen na toestemming van de scheidsrechter toegestaan speciale uitrustingsstukken te dragen gedurende de afstanden. Onder speciale uitrustingsstukken kan o.a. worden verstaan zwemvliezen, mono-vin etc. In voorkomende gevallen kan de scheidsrechter speciale voorwaarden verbinden aan deelname met gebruik van deze hulpmiddelen. Voor het gebruik van zwembrillen, neusclips en oordoppen is geen speciale toestemming nodig.

Het meenemen van spelmateriaal is niet toegestaan.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor enig letsel, schade of leed, van of aan de deelnemer of zijn of haar eigendommen.

De wedstrijdleiding kan in overleg met de organisatie van de prestatietocht een tijdlimiet vaststellen. Bij overschrijding daarvan kan een deelnemer uit het water worden genomen. Er is in dit geval geen restitutie van het startgeld.

De wedstrijdleiding kan in voor en/of tijdens een wedstrijd waarbij weersomstandigheden voordoen, waardoor het houden casu quo voortzetten van een wedstrijd gevaar voor de deelnemers kan opleveren, kan – ter beoordeling van de scheidsrechter – de wedstrijd te worden onderbroken casu quo afgelast.

Alleen als de wedstrijdleiding besluit voorafgaand aan de start van het eerste programma om de wedstrijd geen doorgang te laten vinden, heeft de deelnemer recht op teruggaaf van het startgeld.

Na sluiting van de inschrijfperiode is de inschrijving bindend. Wij kunnen na deze periode helaas geen restitutie meer verlenen van het inschrijfgeld.

 

Prestatietochten
De prestatietochten zijn afstanden waarbij geen wedstrijdelement aanwezig is. Bij de prestatietocht is de zwemslag vrij. De minimale leeftijd voor deelname aan de 1000 meter prestatietocht is 12 jaar op de dag van deelname. Voor de 250 meter prestatietocht is de minimale leeftijd 7 jaar op dag van deelname.

Deelnemers dienen zich minimaal 1 uur voor de start van de desbetreffende afstand te melden bij de aanmeldbalie. Hier wordt een zwemcap en startnummer verstrekt. De beschikbaar gestelde caps dienen door de deelnemers duidelijk zichtbaar te worden gedragen. Het startnummer wordt aanvullend op een zichbare plaats op het lichaam geschreven (schouders/armen) met watervaste stift. Deze notatie dient voor de veiligheid en telling van de deelnemers. Bij allergieën of andere bezwaren tegen het beschrijven van het lichaam dient de deelnemer zich van te voren te melden bij de scheidsrechter.

18 jaar of ouder:

Hierbij verklaar ik gezond en fysiek fit genoeg te zijn voor deelname aan de door mij gekozen afstand bij Speedo Swim-in Leiden.

Ik verklaar de gekozen afstand binnen de door de organisatie gestelde tijd te kunnen voldoen. Ook verklaar ik tijdens de zwemtocht alle aanwijzingen van door de organisatie aangestelde personen op te volgen.

Als deelnemer neem ik volledige verantwoordelijkheid voor alle risico’s betreffende het zwemmen in open water en het zwemmen in een stedelijke omgeving.

 

Onder 18 jaar:

Indien de deelnemer een leeftijd heeft jonger dan 18 jaar, verklaart bij deze een van de ouders of begeleiders zijn of haar akkoord met het onderstaande:

Hierbij verklaar ik dat de deelnemer gezond en fysiek fit genoeg is voor deelname aan de door mij gekozen afstand bij Speedo Swim-in Leiden.

Ik verklaar dat de deelnemer de gekozen afstand binnen de door de organisatie gestelde tijd te kunnen voldoen. Ook verklaar ik tijdens de zwemtocht alle aanwijzingen van door de organisatie aangestelde personen op te volgen.

Als begeleider van de deelnemer neem ik volledige verantwoordelijkheid voor alle risico’s betreffende het zwemmen in open water en het zwemmen in een stedelijke omgeving.

 

Overig

Ter aanvulling op bovenstaande bepalingen zijn de reglementen van de KNZB van toepassing. Deze reglementen zijn te vinden op deze pagina.