Disclaimer

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Swim-in Leiden verstrekt, worden opgenomen in de database van Swim-in Leiden. Deze gegevens worden door Swim-in Leiden gebruikt voor administratieve verwerking van
de inschrijving en worden gepubliceerd in het programmaboekje. Na deze publicatie worden de gegevens verwijdert uit de databases. U beschikt op aanvraag over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht. U kunt hiervoor een e-mail schrijven naar info@swiminleiden.nl

Bij inschrijving is de optie om uw in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor worden uw voor- en achternaam opgeslagen met uw e-mailadres. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor de adressering en aanhef van de nieuwsbrief en worden niet verder verspreid. U kunt zich op elk moment weer uitschrijven voor de nieuwsbrief door op de link onderin de nieuwsbrief te klikken.

Deze website houdt bezoekersstatistieken bij door middel van Google Analytics. Uw laatste gebruikerssessie wordt hier voor 14 maanden opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens voor de analyse van bezoekersaantallen en gedrag. Deze gegevens worden voor zover mogelijk geanonimiseerd. Uw ip-adres wordt hierbij uitdrukkelijk niet direct met Google gedeeld.

Verder bevat deze site buttons van Social Media (Twitter en Facebook). Hiervoor worden stukken code geplaatst waarop de privacy regels van deze Social Media van toepassing zijn. Deze zijn op de sites van de desbetreffende organisaties na te lezen.

Informatie op deze website

Swim-in Leiden besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en
actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en
onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Swim-in Leiden wijst iedere
vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel
onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Swim-in
Leiden behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de
website te wijzigen.

Functioneren van de Swim-in Leiden website

Swim-in Leiden garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken
toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg
aangeboden betaaldienst. Swim-in Leiden is niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden
informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt
door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet,
zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het
verstrekken van informatie door Swim-in Leiden of door U aan Swim-in
Leiden middels een website van Swim-in Leiden of anderszins langs
elektronische weg.