Disclaimer

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Swim-in Leiden verstrekt, worden opgenomen in de database van Swim-in Leiden. Deze gegevens worden door Swim-in Leiden gebruikt voor administratieve verwerking van
de inschrijving en worden gepubliceerd in het programmaboekje. U beschikt op aanvraag over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht. U kunt hiervoor een e-mail schrijven naar info@swiminleiden.nl

Informatie op deze website

Swim-in Leiden besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en
actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en
onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Swim-in Leiden wijst iedere
vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel
onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Swim-in
Leiden behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de
website te wijzigen.

Functioneren van de Swim-in Leiden website

Swim-in Leiden garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken
toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg
aangeboden betaaldienst. Swim-in Leiden is niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden
informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt
door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet,
zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het
verstrekken van informatie door Swim-in Leiden of door U aan Swim-in
Leiden middels een website van Swim-in Leiden of anderszins langs
elektronische weg.