Een nieuw strijdtoneel, een nieuwe titel. Voor het eerst vormt niet het zwembad maar de gracht de zwemarena voor de studentenzwemmers. Een strijd over 1500 meter. Wie worden de eerste Leidse studentenkampioenen Open Water?

Zie hieronder de bepaling voor deelname:

Voor deelname
aan de Studentenkampioenschappen (programmanummer 6) dienen de deelnemers te
studeren aan een HBO- of WO-instelling, of zijn daar niet langer dan een jaar
geleden afgestudeerd. Tevens dienen zij lid te zijn van een
Studentenzwemvereniging of KNZB-vereniging. Bij dit nummer is tijdwaarneming
aanwezig, het hebben van een KNZB-startnummer is niet verplicht. Het KNZB-wedstrijdreglement
is van toepassing op dit programmanummer.

Zwemmers die hier niet aan voldoen kunnen uiteraard wel gewoon deelnemen aan de 1500 meter prestatietocht.